क्रमांक विज्ञप्ति की तारीख परीक्षा का नाम शीर्षक लिंक
1 31-08-2020 RECRUITMENT OF JUNIOR EXECUTIVES THROUGH GATE 2019-CORRIGENDUM CORRIGENDUM डाउनलोड
2 31-08-2020 RECRUITMENT OF JUNIOR EXECUTIVES THROUGH GATE 2019-CORRIGENDUM शुद्धिपत्र डाउनलोड