• श्रीमती नंदिता भट्ट, हवाई अड्डा निदेशक
 • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, डबोक ,उदयपुर(राजस्थान) - 313022
 • 91-294-2655950 , 2655719
 • 91-294-2655953
 • apdvaud@aai.aero
 • लोक शिकायत अधिकारी
 • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, डबोक, उदयपुर(राजस्थान) - 313022
 • pgo_udaipur@aai.aero
 • हवाईअड्डा टर्मिनल प्रबंधक
 • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, डबोक, उदयपुर(राजस्थान) - 313022
 • 91-294- 2655719
 • tm_vaud@aai.aero