• हवाई अड्डा निर्देशक / लोक सुचना अधिकारी
 • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा डाबोलिम-403801 (गोवा)
 • 91-832-2540806
 • 91-832-2541610 Operational: 91-832-2540907
 • apdgoa@aai.aero
 • लोक शिकायत अधिकारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
 • गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोलीम -403801 (गोवा)
 • 91-832-2541577
 • 91-832-2540796
 • pgo_goa@aai.aero
 • खोया पाया प्रबंधक
 • 9975100210
 • tmgoa@aai.aero
 • विमानपत्तन टर्मिनल प्रबंधक
 • 9975100211
 • tmgoa@aai.aero