• गगन मलिक
 • विमानपत्तन निदेशक/ जन सूचना अधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गोवा अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दाबोलिम, गोवा – 403 801
 • 91-832-2540806
 • 91-832-2541610
 • apdgoa@aai.aero
 • आर.के. द्विवेदी
 • जन शिकायत अधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गोवा अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दाबोलिम, गोवा – 403 801
 • 91-832-2542536
 • pgo_goa@aai.aero
 • खोया-पाया प्रबंधक
 • 9975100210
 • tmgoa@aai.aero
 • विमानपत्तन प्रबंधक
 • 9975100211
 • tmgoa@aai.aero