Airport Grievance Officer

    • लोक शिकायत अधिकारी
    • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण शिलांग हवाई अड्डा उमरोई मेघालय -793103
    • pgo_shillong@aai.aero