Airport Grievance Officer

    • वंदना साहू, लोक शिकायत अधिकारी
    • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर(उ. प्र.)-208007
    • 91-8310832158
    • pgo_kanpur@aai.aero