• आकाश दीप माथुर, विमानपत्तन निदेशक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ,एल.बी.एस.आई. हवाईअड्डा ,बाबतपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश – 221006
  • 91-542-2622155
  • 91-542-2622320
  • apdvns@aai.aero
  • हवाईअड्डा टर्मिनल प्रबंधक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ,एल.बी.एस.आई. हवाईअड्डा ,बाबतपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश – 221006
  • 91-542-2623060
  • terminal.vns@aai.aero