• हवाई अड्डा निर्देशक
  • तेजपुर हवाई अड्डा P.O.- जलेश्वर जिला.-सोनितपुर तेजपुर - 784104 (असम)
  • 91-3712-258441
  • 91-3712-258580
  • apdtezpur@aai.aero