• श्रीमती अमन सैनी, हवाई अड्डा निर्देशक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सूरत हवाई अड्डा(गुजरात)-394550
  • 91-261-2700291
  • 91-261-2700295, 2700244
  • apdsurat@aai.aero
  • श्री एस.सी. भालसे, उप महाप्रबंधक (ए. टी. एस. ई. पी.)
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सूरत-394550 (गुजरात)
  • 0261-2700203
  • pgo_surat@aai.aero