• श्री राकेश आर. सहाय, विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
 • स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर - 492015 (छ.ग.)
 • +91-771-2418167
 • +91-771-2418168
 • apdrpr@aai.aero
 • लोक शिकायत अधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
 • स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर - 492015 (छ.ग.)
 • pgo_raipur@aai.aero
 • ड्यूटी टर्मिनल प्रबंधक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
 • स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर - 492015 (छ.ग.)
 • 0-771-2418503(110)
 • tm-rpr@aai.aero