• हवाई अड्डा निर्देशक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण खजुराहो हवाई अड्डा छतरपुर जिला खजुराहो -4 9 606 (एमपी)
  • 91-7686-272805
  • 91-7686-272810
  • apd_vakj@aai.aero