• जमील खालिक हवाई अड्डा निर्देशक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जोरहाट हवाई अड्डा जोरहाट-785005 असम
  • 1-376-2311456, 09435478990 (M)
  • 91-376-2311479
  • apdjorhat@aai.aero