• हवाई अड्डा निर्देशक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नागरी हवाई अड्डा, जोधपुर जोधपुर -342011 (राजस्थान)
  • 91-291-2512934
  • 91-291-2512946
  • apcvijo@aai.aero