• हवाई अड्डा निर्देशक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरिक हवाई अड्डा, संगानेर
  • 91-141-2550623
  • apdjpr@aai.aero
  • 91-141-2725215
   • लोक शिकायत अधिकारी
   • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
   • 91-141-2725561
   • 91-141-2721585