• हवाई अड्डा निर्देशक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
    • कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट हवाई अड्डा पी.ओ, मलप्पुरम जिला-673647 (केरल)
    • 91-483-2719491, 08129202233 (M)
    • apd_calicut@aai.aero
    • 91-483-2711406