• हवाई अड्डा निर्देशक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भुंतर-175125 (एचपी)
  • 91-1902-265052
  • pgo_kullumanali@aai.aero
  • 91-1902-265062
    • श्री योगेश सरदाना
    • लोक शिकायत अधिकारी भारतीय विमानपत्तन कुल्लू मनाली हवाई भुंतर -175125 प्राधिकरण
    • 9816800116 (M)
    • pgo_kullumanali@aai.aero
    • श्री दिनेश भारद्वाज
    • 9816634787 (M)